پوسته های مرتبط
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
 

Author: Saina Web

کیفیت در کار

  |   دسته بندی نشده   |   بدون دیدگاه

همواره در طول تاریخ هرجا که از کمیت عبور کرده ایم، موضوع کیفیت مطرح شده است. اگر کمیت به بودن یا نبودن می پردازد، کیفیت به چگونه بودن می پردازد و در سازمانهای پیشرفته نیز با وجود رقابت روزافزون، دائما چه در کالا و چه...

ادامه مطلب

ایمنی در کار

  |   دسته بندی نشده   |   بدون دیدگاه

اصول ایمنی در محیط کار:ایمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود. اولین تلاش انسان در جهت بهبود ایمنی 2000 سال پیش در کتاب تاریخ طبیعی Pliny و Elder آمده است. بعنوان مثال در این...

ادامه مطلب